Om Stockholm Open

I över 40 år har Stockholm Open varit ett årligt återkommande evenemang för alla tennisintresserade. I slutet på 60-talet fick den gamle tennislegendaren Sven Davidson idén till att samla den internationella tenniseliten i Stockholm. Tillsammans med de övriga grundarna Hans-Åke Sturén, Börje Fornstedt, Göran Tholerus och Börje Lundin presenterade han den första upplagan av Stockholm Open 1969. Segrade gjorde jugoslaven Nicola Pilic.

Sedan dess har tävlingen spelats varje år i Kungl. Tennishallen, med undantag för några år i Globen.

Initiativtagarna slog redan 1969 fast några grundbultar för Stockholm Open som gäller än idag:

- Tävlingen ska erbjuda största möjliga propaganda för tennissporten genom ett arrangemang av hög kvalitet och spännande internationella spelare;
- Tävlingen ska genomföras så att spelare, åskådare, sponsorer, press och funktionärer verkligen ska trivas;
- Tävlingen ska ha en sund ekonomi och får inte gå med förlust och tävlingens överskott går till ungdomsverksamheten i Stockholm.
- Ägare till tävlingen är de tre ideella organisationerna KLTK 40 %, SALK 40 % och Stockholms Tennisförbund 20 %. I styrelsen för det gemensamt ägda bolaget Stockholm Open AB ingår Odd Swarting (ordförande), Henrik Bergman, Martin Flink, Hans Hedström och Dan Rastland. Funktionärskoordinator är Karolina Söör.

Stockholm Open AB träffade under 2009 ett långsiktigt operatörsavtal med IEC in Sports och PR Event som numera ägs av franska Lagardère Sports. Avtalet innebär att Lagardère Sports genomför tävlingen, handhar sponsorer och ansvarar för biljettförsäljningen. Stockholm Open AB ansvarar för att rekrytera och utbilda de ideella funktionärerna.