Om Intrum Stockholm Open

I 50 år har Stockholm Open varit ett årligt återkommande evenemang för alla tennisintresserade. I slutet på 60-talet fick den gamle tennislegendaren Sven Davidson idén till att samla den internationella tenniseliten i Stockholm. Tillsammans med de övriga grundarna Hans-Åke Sturén, Börje Fornstedt, Göran Tholerus och Börje Lundin presenterade han den första upplagan av Stockholm Open 1969. Segrade gjorde jugoslaven Nicola Pilic.

Sedan dess har tävlingen spelats varje år i Kungl. Tennishallen, med undantag för några år i Globen.

Initiativtagarna slog redan 1969 fast några grundbultar för Stockholm Open som gäller än idag:

- Tävlingen ska erbjuda största möjliga propaganda för tennissporten genom ett arrangemang av hög kvalitet och spännande internationella spelare;
- Tävlingen ska genomföras så att spelare, åskådare, sponsorer, press och funktionärer verkligen ska trivas;
- Tävlingen ska ha en sund ekonomi och får inte gå med förlust och tävlingens överskott går till ungdomsverksamheten i Stockholm.
- Ägare till tävlingen är de tre ideella organisationerna KLTK 40 %, SALK 40 % och Stockholms Tennisförbund 20 %. I styrelsen för det gemensamt ägda bolaget Stockholm Open AB ingår Henrik Bergman (ordförande), Odd Swarting, Martin Flink, Hans Hedström och Dan Rastland. VD för Stockholm Open AB är Jamie Perry.